Produktuvikling og design

INNOFORM bistår med konseptutvikling fra idé til produksjon. Vi har bakgrunn fra både det tekniske og det estetiske, og er godt skikket til å gi verdifulle råd innenfor alle faser av et prosjekt.
Vi kan gjerne komme inn tidlig i en idéfase og hjelpe deg å sikre en god prosess med innspill på form og funksjon, marked, konkurrenter, produksjon, visualisering, osv - om enn bare for å være en sparringspartner for å finne veien for et prosjekt dere vurderer.
Vi bistår i videre utvikling, enten som rådgiver, deltager hos deg som kunde, eller ta prosessen for deg, og vi veileder i prosessen å styre et produkt eller prosjekt til produksjon og realisering.
Vårt nettverk og stort og godt opparbeidet, og vi hjelper deg å finne riktig ekstern kompetanse, aktuelle produsenter og leverandører, osv, dersom det skulle trengs.
Vi benytter mye 3D visualisering effektivt, og kan tidlig vise hvordan et produkt kan se ut og fungere, noe som letter arbeidet i utviklingsfasen, og som har stor verdi dersom det skal søkes om midler, innhentes tilbud om produksjon, eller markedsføres ut i et marked.

..sikre en god prosess med innspill på form og funksjon,
marked, konkurrenter, produksjon, visualisering..
 

Innovasjon

INNOFORM har stort fokus på arbeidet med å optimalisere produkter og tjenester, og jobber mye med rådgivning og konsulenttjenester innen idé- og konseptutvikling. 
Det kan være nyttig å snakke med en ekstern partner for å se på hvilke produkter og tjenester man tilbyr, om det er ting man burde vurdere å gjøre litt annerledes, om et produkt kan gjøres mer økonomisk eller få bedre funksjon, osv. Det å få en som ikke er personlig knyttet til ens bedrift eller produkt til å komme med en uavhengig vurdering kan være svært nyttig, og man kan oppdage ting man kanskje ikke har vurdert fra før.
Ta en prat med oss, enten du er i en tidlig idéfase, i utviklingsfasen, eller skal komme ut på markedet. En første avklarende prat koster ingenting. 

Det lønner seg!
 

Ingeniørtjenester

Vi i INNOFORM har høy teknisk kompetanse, og har jobbet med engineering og tekniske tjenester innen mange ulike fagområder. Vi kan bistå deg med teknisk tegning, 3D modellering, konstruksjon og beregninger, rådgivning, bygg- og boligtegninger, byggesøknader, dokumentasjon, osv.

Vi leverer tekniske tjenester både in-house og
som konsulenttjenester ute hos deg som kunde.
 

3D visualisering, grafiske tjenester

Viktigheten av å kunne se realistiske bilder av et produkt, et bygg, en prosess osv, allerede før de er realisert, er høy. Gjennom å jobbe med 3D modeller digitalt, med riktige materialer og farver, lys og omgivelser, blir det mye lettere å danne seg bilde av hvordan ens produkter og prosjekter fungerer og ser ut.
INNOFORM har årelang erfaring med 3D illustrasjon og visualisering, noe som er meget nyttig allerede i en tidlig fase for å raskt utarbeide skisser på et produkt, for å teste form, farve, materialer og funksjon. Det er svært effektivt å arbeide med utseende og funksjon når man hele veien får et reellt bilde å vurdere. Slik styres utviklingsprosessen mye mer effektivt både i det å visualisere og utarbeide sine idéer, og sikre en at ens tanker og ønsker ivaretas - helt frem til prototyper og produksjon.
3D visualisering er altså effektivt, og i dagens marked nødvendig, for å vise frem produkter, bygg og innredning, konsepter og prosesser osv.
INNOFORM leverer 3D visualisering til utviklingsprosesser, anbudsdokumentasjon, til utvikling og salg innen butikk og retail, til eiendomsutviklere og entreprenører, til industri og offshorebransjen, til reklamebyråer osv.

Vi bistår også med grafiske tjenester, grafisk design, logo og profilering, oppsett av trykksaker, webdesign, og mye mer - og vi har tilgang til mange gode trykkerier og produsenter for det meste du som kunde skulle kunne trenge.

Ta en titt på noen av prosjektene våre, og spør gjerne om vi har erfaring fra
prosjekter du ikke ser her - vi har drevet med MYE forskjellig!

.