Totalleverandør for søknadsprosessen i byggesaker, raskt og rimelig

Innoform samarbeider med Proinvenia.no og tilbyr komplette byggesøknader for din byggesak. Sammen leverer vi alt du trenger av underlag til søknadsprosessen, med rådgivning, oppmåling, tegning og ferdige søknader.

Prosessen er normalt at Innoform stiller på befaring sammen med deg, og tar en gjennomgang av behov og løsninger, og trengs det tegningsunderlag, tas det nødvendige mål for dette. Vi tegner opp eksisterende bygg med plan/fasader/snitt mm etter hva som trengs, og egen tegning med tiltak samt situasjonsplan. Der det er krav om ROS analyser (risiko- og sårbarhetsanalyse), ved hellende tomter, vann osv, kan vi ordne dette.
Vi kan også lage 3D illustrasjoner til byggesøknader og salgsprospekter, eller til å teste ut løsninger og farger, både inne og ute. 
Vi har også gode samarbeid med entreprenører og håndverkere til ditt behov.

Raskt, rimelig og effektivt! 

2018-0007 test.png
ViewA.jpg