Logodesign og symbolikk

Former har symbolsk betydning på samme måte som farger. Når du jobber med form i grafisk design, må du kjenne til hva de ulike formene kommuniserer.

Hva slags former er det mulig å bruke? Forsterker eller svekker formen budskapet ditt? Det er spørsmål du bør stille deg selv når du designer.

Selvsagt kan alle former brukes fritt. Det finnes ingen absolutte regler, men det kan være greit å vite hva formene representerer, og hvordan de gjerne blir oppfattet.

Sirkler

En sirkel har ingen begynnelse eller slutt. Sirkelen representerer derfor ofte evighet og helhet, samhold og perfeksjon. Formen avgrenser og samler. Sirkler blir ansett som grasiøse og feminine. At de ser ut som de kan bevege seg fritt og rulle, signaliserer energi og kraft.

Kvadrater og rektangler

Kvadrater og rektangler er stabile former som uttrykker ærlighet. Med rette kanter og hjørner representerer de matematisk orden, rasjonalitet og formalitet. De blir ofte sett på som jordnære former. Firkanter antyder trygghet, og at man følger regler og konvensjoner. Det kan være positivt hvis man vil ha et solid og tradisjonelt uttrykk, men de kan også oppleves om trauste og kjedelige.

Trekanter

Trekanter er stabile og sterke når de er plassert horisontalt på en av sidene, men ustabile når de ikke gjør det. De symboliserer maskulinitet. Formen kan lett assosieres med piler og representerer bevegelse, handling, pågangsmot og aggresjon.

Organiske former

Organiske former er uforutsigbare og uttrykker kreativitet, utvikling og forandring. De oppfattes gjerne som behagelige og beroligende å se på og virker mer spontane enn de geometriske formene.

 

Det kan være vanskelig å se hva en abstrakt form skal forestille. En konkret form er mer virkelighetstro eller naturlig. Stilisering betyr å forenkle et uttrykk slik at det passer til en bestemt stil.

Abstraksjon

En abstraksjon er et tenkt fenomen som vi ikke kan ta og føle på. I grafisk design brukes begrepet abstraksjon om noe som har en gjenkjennelig, men ikke realistisk form. Det er en forenklet versjon av virkeligheten, der detaljer og uvesentligheter er tatt bort og særtrekk blir framhevet. Strekmenn er for eksempel abstraheringer av personer, og kart er forenklinger av landområder.

Stilisering

En spesiell form for abstraksjon kalles stilisering. Hvis du skal stilisere noe, betyr det at du bruker en metode for å omforme og forenkle et uttrykk inn i en bestemt stil. En slik stil kan være en kunsthistorisk periode som art nouveau, pop art eller kubisme. Det kan også bety at du tilpasser uttrykket ditt til en bestemt sjanger – som tegneserier, eller at du rett og slett har din egen stil!

 

Ikoner er visuelle forenklinger av virkeligheten, mens symboler er abstrakte tegn som krever at man har lært betydningen for å kunne forstå dem.

Ikoner

Ikoner er abstraksjoner av virkeligheten. De lages for å visualisere ideer eller konsepter og brukes ofte når det er mer hensiktsmessig å vise en forenklet versjon av virkeligheten enn å forklare virkeligheten med ord.

En mann eller en dame i stilisert form på dodøra er eksempler på ikoner. Slike ikoner gjør det enkelt for folk fra ulike deler av verden å vite hvilket toalett de skal benytte.

Ikoner brukes ofte i logoer, men også som illustrasjoner og dekor. Abstraherte former er vanlige i veifinningssystemer som skilt, kart og informasjonsgrafikk. På nettet finner vi dem som knapper og navigasjonssystemer.

Symboler

Hvis ikoner er så abstraherte at det er vanskelig å forstå hva de skal forestille, er de ikke lenger ikoner. Ikoner skal man kunne oppfatte uten særlige forkunnskaper. Abstrakte tegn som man må lære betydningen av for å kunne forstå, kalles symboler.

Korset er eksempel på et symbol. Det brukes blant annet i dødsannonser.

Det enkle er ofte det beste

Som hovedregel bør du prøve å holde deg til få, enkle og store former når du jobber med ikoner og symboler. Store og enkle former tiltrekker seg mottakerens blikk og gjør det lettere å oppfatte budskapet.


Nå har du fått en kort innføring om logodesign, kanskje hadde det vært lurt å få med seg en innføring i fargeteori, og lære om de ulike aspektene som er viktig å få med seg, når man skal både kommunisere om farger, og sette farger sammen som harmonere med hverandre? Ta en titt på denne introduksjonen i fargeteori da vel!